คู่มือการจัดการเว็บไซต์

1. การเข้าสู่ระบบการจัดการเว็บไซต์

ให้ใส่ ชื่อสมาชิก และรหัสผ่าน ลงในช่องตามรูป


         รูปแสดง Login Form

2. การเพิ่มเนื้อหาลงในเว็บไซต์

- ให้คลิ๊กที่เพิ่มเนื้อหาในเว็บไซต์ 

       รูปแสดงการจัดการเว็บไซต์

- จะปรากฏหน้าดังรูป ใส่ชื่อหัวข้อเนื้อหา รูปแสดงช่องใส่ชื่อเนื้อหา

 

แล้วเลือกที่ เมนู เผยแพร่จะปรากฏหน้าต่าง


รูปแสดงช่องหมวดหมู่

- เลือกหมวดหมุ่ที่ต้องการลงเนื้อหา

- แล้วทำการเพิ่มเนื้อหาในช่องที่ปรากฏ

รูปแสดงช่องเพิ่มเนื้อหา


- เมื่อเสร็จแล้วทำให้กดที่ปุ่มบันทึก


รูปแสดงกดปุ่มบันทึก


3. การเพิ่มรูปในเนื้อหา
- คลิ๊กที่ปุ่มใส่รูปภาพ

รูปแสดงปุ่มใส่รูปภาพ

- จะปรากฏรูปใส่รูปภาพ
- ให้เลื่อนสกรอบาร์ด้านข้างที่หมายเลข 1 ลงไป
- ไปเลือกไฟล์รูปภาพที่ต้องการแทรกที่ปุ่ม choose files ที่หมายเลข 2
- คลิ๊กที่ปุ่ม เริ่มอัพโหลด ที่หมายเลข 3

รูปแสดงการอัพโหลดรูปภาพ

-  จะปรากฏหน้าต่างใส่รูปภาพ
- ให้คลิ๊กเลื่อนสกรอบาร์ขี้นตามหมายเลข 1
- คลิ๊กเลือกที่รูปภาพตามหมายเลข 2
- คลิ๊กเพื่อเนื้อหาตามหมายเลข 3รูปแสดงการใส่รูปภาพ

4. การแก้ไขเนื้อหา

- ให้เปิดที่หน้าเนื้อหาที่ต้องการแก้ไข

- คลิ๊กที่ ไอคอนตามหมายเลข 1
- คลิ๊กที่แก้ไข ตามหมายเลข 2
- แก้ไขเสร็จแล้วกดปุ่มบันทึก

รูปภาพแสดงการแก้ไขเนื้อหา