โครงการโรงเรียนอัจฉริยะจรรยา โดยการนำของ ดร.ภูธร จันทหงษ์ ปุณยจรัสธำรง
ดร.จักรพงศ์ วงศ์อ้าย ประชุมปฏิบัติการอัจฉริยะด้านกีฬา ณ มรภ.บุรีรัมย์ โดยมี ดร.ชวลิต โพธินคร เป็นประธานเปิดการอบรม นักเรียนได้ฝึกทักษะการฝึกซ้อมนักฟุตบอล ได้เข้าชมสนามฟุตบอล iMobile Stadium ชมสนามแข่งรถ และชมการแข่งขันฟุตบอลระหว่างทีมบุรีรัมย์พบกับทีมเมืองทอง สถานีต่อไปพบกันที่ฝางชนูปถัมภ์ จ.เชียงใหม่