พิธีเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอผลงานที่เป็นนวัตกรรมด้านการบริหารการเรียนการสอนและสะท้อนการเรียนรู้จากการดำเนินโครงการอัจฉริยะจรรยา ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม แกรนด์ดาวิด โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร