พิมพ์
หมวด: กิจกรรมของโครงการ
ฮิต: 476

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอผลงานที่เป็นนวัตกรรมด้านการบริหารการเรียนการสอนและสะท้อนการเรียนรู้จากการดำเนินงานโครงการโรงเรียนอัจฉริยจรรยา ณ โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ วันที่ 14-16 สิงหาคม 2560