ค่ายจริยะจรรยา อัจฉริยะศิลป์ ถิ่นล้านนา
 เครือข่ายโรงเรียน อัจฉริยะจรรยา จากทั่วประเทศเข้าร่วมค่ายอัจฉริยะจรรยา-อัจฉริยะศิลป์ ถิ่นล้านนา เมื่อวันที่ 1-3 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ดอยอ่างขาง และจังหวัดเชียงราย