ประชุมผู้บริหารเครือข่ายโรงเรียนอัจฉริยะจรรยา เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 60