โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ 7 August 2017 Southern EP/MEP Open House 2017 #การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษของโครงการห้องเรียนสองภาษาระดับภาคใต้ครั้งที่10 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช การแข่งขันครั้งนี้ นักเรียนโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์เข้าร่วมแข่งขันด้วย