พิมพ์
หมวด: กิจกรรมของโครงการ
ฮิต: 400

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์จัดอบรมSTEM วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และหุ่นยนต์ (ตามโครงการโรงเรียนอัจฉริยจรรยาปีงบประมาณ 2560) ในวันที่ 5-6 สิงหาคม 2560