นักศึกษาวิชาทหาร ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์ จำนวน 91 คน ร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ บ้านสันมะกอกหวาน หมู่ 9 ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่