ขณะนี้โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ได้จัดทำเว็บไซต์ในโครงการโรงเรียนอัจฉริยะจรรยา โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนอัจฉริยะจรรยาจะมี username และ password ให้สำหรับลงข้อมูล สำหรับหน่วยงานอื่นที่อยากมีเรื่องประชาสัมพันธ์ ให้ติดต่อมาได้ทางอีเมล์เว็บมาสเตอร์คือ  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ขอบคุณครับ