ประวัติความเป็นมาของโครงการโรงเรียนอัจฉริยะจรรยาสัญลักษณ์ของโครงการโรงเรียนอัจฉริยะจรรยา