เรื่องประชาสัมพันธ์

22 มิ.ย. 2560 02:33 - Super User

ขณะนี้โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ได้จัดทำเว็บไซต์ในโครงการโรงเรียนอัจฉริยะจรรยา [ ... ]

ประชาสัมพันธ์Read more...

กิจกรรมของโครงการ

13 ก.ย. 2560 07:59 - Super User
กิจกรรมการชี้แจงการดำเนินโครงการอัจฉริยะจรรยาของผู้บริหารเครือข่ายโรงเรียนอัจฉริยะจรรยา

กิจกรรมการชี้แจงการดำเนินโครงการอัจฉริยะจรรยาของผู้บริหารเครือข่ายโรงเรียนอัจฉริยะจรรยา [ ... ]

กิจกรรมของโครงการ...Read more...
13 ก.ย. 2560 07:27 - Super User
กิจกรรมแสดงผลงานของโรงเรียนอัจฉริยะจรรยาต้นแบบ 12 โรงเรียน

กิจกรรมแสดงผลงานของโรงเรียนอัจฉริยะจรรยาต้นแบบ [ ... ]

กิจกรรมของโครงการ...Read more...
13 ก.ย. 2560 07:05 - Super User
กิจกรรมเต้นบาสโลบ

กิจกรรมเต้นบาสโลบ ในงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอผลงานที่เป็นนวัตกรรมด้านการบริหารการเรียนการสอนและสะท้อนการเรียนรู้จากการดำเนินโครงการอัจฉริยะจรรยา [ ... ]

กิจกรรมของโครงการ...Read more...
13 ก.ย. 2560 06:09 - Super User
พิธีเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอผลงานที่เป็นนวัตกรรม

พิธีเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอผลงานที่เป็นนวัตกรรมด้านการบริหารการเรียนการสอนและสะท้อนการเรียนรู้จากการดำเนินโครงการอัจฉริยะจรรยา [ ... ]

กิจกรรมของโครงการ...Read more...
18 ส.ค. 2560 09:32 - Super User
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อัจฉริยจรรยา

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอผลงานที่เป็นนวัตกรรมด้านการบริหารการเรียนการสอนและสะท้อนการเรียนรู้จากการดำเนินงานโครงการโรงเรียนอัจฉริยจรรยา ณ [ ... ]

กิจกรรมของโครงการ...Read more...
18 ส.ค. 2560 08:59 - Super User
ประชุมผู้บริหารเครือข่ายโรงเรียนอัจฉริยะจรรยา

ประชุมผู้บริหารเครือข่ายโรงเรียนอัจฉริยะจรรยา [ ... ]

กิจกรรมของโครงการ...Read more...
Other Articles