เรื่องประชาสัมพันธ์

22 มิ.ย. 2560 02:33 - Super User

ขณะนี้โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ได้จัดทำเว็บไซต์ในโครงการโรงเรียนอัจฉริยะจรรยา [ ... ]

ประชาสัมพันธ์Read more...

กิจกรรมของโครงการ

18 ส.ค. 2560 09:32 - Super User
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อัจฉริยจรรยา

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอผลงานที่เป็นนวัตกรรมด้านการบริหารการเรียนการสอนและสะท้อนการเรียนรู้จากการดำเนินงานโครงการโรงเรียนอัจฉริยจรรยา ณ [ ... ]

กิจกรรมของโครงการ...Read more...
18 ส.ค. 2560 08:59 - Super User
ประชุมผู้บริหารเครือข่ายโรงเรียนอัจฉริยะจรรยา

ประชุมผู้บริหารเครือข่ายโรงเรียนอัจฉริยะจรรยา [ ... ]

กิจกรรมของโครงการ...Read more...
18 ส.ค. 2560 08:49 - Super User
งานสานสายใยรวมใจมุทิตาจิต โรงเรียนอัจฉริยะจรรยา

งานสานสายใยรวมใจมุทิตาจิต ร.ร.อัจฉริยะจรรยา [ ... ]

กิจกรรมของโครงการ...Read more...
18 ส.ค. 2560 08:26 - Super User
Southern EP/MEP Open House 2017

โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ 7 August 2017 Southern [ ... ]

กิจกรรมของโครงการ...Read more...
18 ส.ค. 2560 08:03 - Super User
การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสำนึกพลเมือง

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสำนึกพลเมือง [ ... ]

กิจกรรมของโครงการ...Read more...
Other Articles